lördag 26 oktober 2013

Boo...

På senare tid har jag med gjort en massa läskiga dockor (och en hel del annat 
läskigt också) Nu ville jag göra något sötare....jag lyckades väl inte så bra...men
ögonen gjorde det kanske lite mindre skrämmande :)

Lately I've been making a lot of stange and scary dolls (and other creepy stuff)
Now I was going for somethin cute....I don't know if I succeded but the google 
eyes did make it a bit less scary LOL


Det bidde en Halloween tag....

 A tag for Halloween....


Strukturen på bakgrunden skapad med Liquitex Glass Beads, målat med Decoart 
Americana Canyon Orange akryl färg. Många tunna lager Decoart Traditions Carbon Black.

The structure is created by Liquitex  Glass Beads, painted with Decoart Americana 
Canyon Orange acrylic paint. Black color washes with Decoart Traditions Carbon Black.


Skallen utskuren på Cameon i cardstock, täckt med Decoart Texture Crackle sedan 
målad med Decoart Americana Pearlizing Medium. Lite svart Decoart Tradiotions
akrylfärg för att framhäva den spruckna ytan.

I cut the scull from cardstock using my Cameo and covered it with Decoart 
Texture Crackle. When dry  I painted it with Decoart Americana Pearlizing Medium and 
then a few black color washes with Decoart Traditions Carbon Black.


Bokstäverna utskurna med en die från Sizzix/tim Holtz (Word Play) täckta med 
Black Lava från Liquitex. Lite svart stickles runt kanterna. Jag hittade några 
ögon och en plast spindel i sonens rum som jag.....lånade...eller vad man
ska kalla det :)

Chipboard letters cut with a die from Sizzix/Tim Holtz (Word Play) and covered
with Black Lava from Liquitex. I added some black stickles around the edges.
I found google eyes and a black plastic spider in my sons stash...
.......and I kind of borrowed them.

onsdag 23 oktober 2013

Faux silver..

My favorite project usually starts with a trip to the garage or rummaging through a kitchen drawer.  You never know what treasures you can find .... here I found a roll of plain aluminum foil, tin foil can be a really cool background for image tranfers or it can be turned into "vintage silver"...

Mina favorit projekt börjar oftast med en tur till garaget eller rotande i någon låda i köket. Man vet aldrig vilka skatter man kan hitta....här blev fyndet en rulle vanlig aluminium folie, folie kan vara ett fantastiskt roligt underlag... 

On this card I Have used the tin foil both as base for a image transfer and for the frame.

Ett kort där jag använt folien både som underlag till motivet och som ram.

I really love the fact that you can find a "vintage silver frame" in your own kitchen drawer LOL  Image transfer to tin foil really gives the picture an "inner glow"  

Inte dumt att det gömmer sig gamla "silver ramar" i kökslådorna :)
Jag gillar att använda folie som underlag för bilder, det ger verkligen en skimrande effekt med "djup".

Here's what you'll need:
An laser printed image, color or black/white does not matter. Plain aluminum foil, an embossing folder for the frame, black acrylic paint (I use Decoart Traditions Carbon Black) Decoart Decoupage Sealer/Glue Gloss. Chipboard or any other firm paper to glue the tin foil on, and also something to protect and seal the image like Decoart Patio Paint Clear (You can use the Decoupage Sealer/Glue but I like the effekt I get with the Patio Paint)

Det här är vad som behövs:
En bild utskriven på en laserskrivare, färg eller svart/vit spelar ingen roll. Helt vanlig aluminium folie, en embossing folder till ramen, Svart akrylfärg (jag använder Decoart Traditions Carbon Black) Decoart Decoupage Sealer/Glue Gloss. Chipboard eller något annat stadigt papper att limma folien på och dessutom ett blankt lack, Jag använder Patio Paint Clear för att få en riktigt tålig yta. Det går bra att använda Decoupage limmet men Patio Paint ger en tåligare yta med mer djup och lyster.

A thick coat of Decoupage glue on the chipboard...

Börja med att stryka ett rejält lager lim på pappen som motivet ska sitta på

Place a piece of aluminum foil on the chipboard, shiny side up, and make sure there are no bubbles or wrinkles, I use a brayer. Let the glue dry before cutting off the excess along the sides 

Placera en bit aluminium folie på pappen, blanka sidan uppåt, och se till att det inte blir några bubblor eller veck, jag använder en brayer. Låt limmet torka innan överskottet längs sidorna klipps bort.

Scratches and bumps only gives the end result a worn, vintage look.

Jag använder den allra billigaste varianten av folie, den är väldigt tunn så det blir gärna en hel del repor och ojämnheter, men det ger bara en sliten, vintagekänsla till slutresultatet.

Once again, a thick coat of Decoupage glue/sealer......

Ett rejält lager med lim på bilden som ska användas. Decoarts Decoupage Sealer/Glue Gloss är mitt favorit medium för bildöverföring.

Glue the picture onto the tin foil background. Let it dry, best if it is allowed to dry overnight but if you're impatient (like me) you can use your heat gun to speed it up.

Limma fast bilden på folie bakgrunden, viktigt att bilden verkligen fäster över hela ytan.
Låt torka, bäst om den får torka över natten men är man otålig (som jag är) använder man embossingfönen :)

When it's completly dry, spray the back of the paper with water until it is fully wet

När bilden är riktigt torr blöter man papperet...

Start rubbing the paper.....and keep rubbing! 
Soon you can start to see the image revealing itself. Add more water and rub untill all traces of the backing paper is gone.

....gnugga bort papperet, själva bilden kommer att sitta fast på folien.

Once all the paper is gone You need something that protects the image, two coats of DecoArt Patio Paint Clear provides a glossy durable finish.

När allt papper är borta behövs något som skyddar bilden, två lager av Decoart Patio Paint Clear ger en blank tålig yta.

And now to the frame itself, tin foil glued to a piece of cardstock and a embossingfolder.
My embossing folder is from Provo Craft/Cuttlebug and cuts a "window" in the middle, but of course anything that gives structure will work. 

Och nu till själva ramen, folie som limmats på en bit cardstock och en embossingfolder.
Min embossing folder är från Provo Craft/Cuttlebug och skär dessutom ut ett "fönster" i mitten, men det funkar så klart med vad som helst som ger struktur.

Trim the edges...

Trimma kanterna....

Now the fun begins ..... dilute black acrylic paint with water, creating a color wash. Apply several thin coats, let the paint dry between each coat. If you have trouble getting the paint to stick to the surface you can start with a thin coat of Multi Purpose Sealer.

Nu börjar det roliga.....späd svart akrylfärg med vatten och måla många väldigt tunna lager, låt färgen torka mellan varje lager. Om man har problem att få färgen att fastna så kan man börja med ett lager Multi Purpose Sealer för att få ett bättre underlag.

The end result, an old, tarnished "silver frame". Why not use this technique to create embellishments, christmas ornaments or your own "antique jewelry"?
But most important of all....HAVE FUN!!!

Efter många lager har man en gammal, lite smutsig "silver ram" varför inte använda samma teknik för att skapa dekorationer, julgransprydnader eller egna "vintage smycken"?
Men viktigast av allt HA KUL!!

tisdag 15 oktober 2013

Remember Spike?

I promised a "step by step" on how I made my new 
friend Spike...and here it is! 

Jag lovade en "steg för steg" beskrivning på min nya 
vän Spike... Här kommer den!!


I think he looks like a nice guy...but if you think he's scary....this is the time of year  
for scary stuff!!!  ......almost Halloween LOL.

Jag tycker visserligen att han ser ganska snäll ut....men tycker man att han är en läskig typ
kan jag bara säga att det är väl säsong för läskiga saker...snart Halloween :)


A discarded doll, a piece from an old kerosene lamp and a glass "thingy" (haven't got
a clue to what the glass thing is called in english but it's used for flower arrangements and
probably had it's "glory days" before the floral foam was invented)

En övergiven docka, en del från en gammal fotogenlampa och en glasgrunka (ingen aning
om vad glasgrunkan kallas egentligen men den används till blomsterarrangemang och 
härstammar från tiden innan oasisen var uppfunnen)


It's a good idea to prime a soft surface like a vinyl dolls head. I covered the head 
with a coat of Multi Purpose Sealer.

Det kan vara en riktigt bra idé att "prima" en yta som ska målas. Allra helst ett underlag som 
är så mjukt som ett dockhuvud i vinyl. Så först av allt ett lager av Multi Purpose 


A base coat of Decoart Traditions Burnt Umber. Not really necessary but it gives a 
better idea of how the end result will look like and I think it's easier to decide where 
to make the "rips in the skin".

 Ett lager av Decoart Traditions Burnt Umber, Inte direkt nödvändigt men det ger i alla fall
en fingervisning om hur slutresultatet kommer att bli och jag tycker att det gör det lättare 
att bestämma var jag ska placera "revorna i huden"


Some die cut gears and cogs glued to the head, die from Rox Stamps, cut from
cardstock.

Några kugghjul i cardstock utskurna med en die från Rox Stamps limmade på 
huvudet.


Hot glue around the cogs to build some texture.

Smältlim rund kugghjulen för att bygga lite textur.


Strips of cardstock to imitate skin, (if you tear the strips instead of cutting them with
 scissors you get a nice thin edge)

Några remsor av cardstock som ska likna hud (om man river remsorna istället för
att klippa dom med sax så får man en riktigt tunn kant)


If you have a great medium you can add almost anything to create texture. I mixed sand

Har man bara ett bra medium kan man tillsätta nästan vad som helst för att skapa 
textur, jag har använt vanlig sand som jag blandat i Dechttp://decoart.com/oart's Texture Glass.


It almost looks like concrete LOL

Ser nästan ut som betong :)


I covered the head with my "structure paste"

Hela huvudet täcks med "strukturpastan"


And here is how it looks when dry, i gave the cogs and gears a first coat
of acrylic paint 

Och när det torkat ser det ut så här.....kugghjulen har fått ett första lager av akrylfärg.


Two coats of Traditions Burnt Umber for the "skin" and Dazzling Metallics
Shimmering Silver for the cogs and gears.

Två lager Traditions Burnt Umber till "huden" och Dazzling Metallics
Shimmering Silver på kugghjulen.


Many very thin washes of Traditions Carbon Black to give the cogs a worn look.

Många väldigt tunna lager av Carbon Black för att ge kugghjulen en sliten, smutsigt look.


To give the "skin" a metallic shine you can mix some Carbon Black into Pearlizing
Medium, you only need a very small amount of the black paint...

För att få en metall skimrande yta funkar det perfekt att blanda en liten droppe Traditions 
Carbon Black i lite Perlizing Medium....


The easiest way to apply it is to rub it on using your finger. 
I added some color washes of Quinacridone Gold to add to the  rusted look.

Enklast är att stryka på blandningen med fingret. 
Jag avslutade med några tunna lager Quinacridone Gold för att förstärka
den rostiga looken. 


And finally some Titanium White around the eyes....

Ett tunt lager med Titanium White för att framhäva ögonen.


I painted the "glass thingy" with Carbon Black inside the cavities but
rubbed some of the paint off before it dried. It created some kind of Mercury 
Glass effect. If you'd like to see more of the finished Spike you can find more 
pictures of him  HERE

Jag målade håligheterna på "glasmojängen" med Carbon Black men torkade bort
lite av den svarta färgen innan den torkat helt. Vill ni se mer av den färdiga 
Spike kan ni hitta fler bilder av honom HÄR
söndag 13 oktober 2013

CC102 Day 2

Jag har avancerat till dag nr 2 av Tim Holtz online class Creative Chemistry102,
i verkliga livet är kursen inne på dag 6, så jag ligger lite efter :) men man har 
tillgång till kursmaterialet för all framtid...så det är ju ingen panik.

Day 2 of Tim Holtz online class Creative Chemistry 102, IRL it's
 day 6, so I'm a little behind... LOL...but with lifetime access to the class 
material there's no panic.


Här är resultatet efter dag 2, som handlade om stenciler. Det blev en färdig tag 
och flera bakgrunder.

Here are my results after day 2, which was about stencils. 
One complete tag and a few backgrounds.


Det blev en färdig tag, stämplarna från PinkFlamingo, stenciler från
Tim Holtz.

Different Layering Stencils from TH, stamps from Pink Flamingo.


En kombination av Distress Paints, Stains och Inks. Tekniken kallas
"Mixed-Media Layering."

A combination of Distress Paints, Inks, and Stains. The technique is called
"Mixed-Media Layering."


Nästa teknik dag 2 heter "Embossing with stencils" 

Next "Embossing with stencils" ...


Jag har använt en stencil från Tattered Angels. 

I've used a stencil from Tattered Angels


"Stamping" gav en läcker effekt....

A cool effect using "Stamping"


Både stencilen och textstämpeln kommer från TH.

Stencil and stamp from TH.


"Ink Monoprint" 


Stencilen från Tim Holtz.


Och till sist min favorit teknik den andra dagen...."Paint Monoprint"

And finally, my favorite technique from day 2 .... "Paint Monoprint"


Den här tekniken kommer jag definitivt att använda!

This technique I will definitely use!