fredag 24 oktober 2014

Frame it......

I'm always on the lookout for everyday objects with nice textures. I find
most of my "treasures" in flea markets or charity shops but this time I went
to the Dollar Store and was really pleased to find four plastic picture frames that
was just the thing I needed to make a display case for one of my doll heads.

Jag är ständigt på jakt efter vardagsföremål med läckra texturer. Jag hittar
de flesta av mina "fynd" på loppisar och biståndsbutiker men den här gången
fyndade jag på Dollar Store. Jag är riktigt nöjd med fotoramarna i plast jag
hittade, dom passade perfekt som byggmaterial när jag knåpade ihop ett
litet display skåp åt en av mina dockor.

The cabinet is built of the four plastic picture frames, foam board and pieces from
my "junk collection".

Skåpet är byggt av mina fyndade ramar, foam board och lite annat skrot ur mina 
gömmor.

The whole thing is primed with black gesso and painted with Decoart acrylics
from the new Media Line.

Hela skapelsen är grundad med svart gesso och målad med akrylfärger ur 
Decoarts nya Media Line

A lot of color washes and dry brushing....

Massor med torrborstning och lager på lager med färg för att skapa patina.

I used a lot of Decoart Antiquing creams.....

Jag har använt massor av min nya favorit Antiquing Creams i olika färger.

Brads and chipboard strips to hold the frames together, and of course hot glue.

Chipboard remsor med brads i hörnen för att hålla ihop det hela, och massor med 
smält lim så klart.

A lot of "old junk" on the top....

Diverse skrot på toppen....

The lid comes off to make it easier to change the content.

Toppen är ett lock som går att lyfta av, det gör det lättare att byta innehållet.

I made the cabinet for my little friend, but you never know, I might change my mind 
and replace her with a christmas angel........or not LOL.

Skåpet är visserligen tillverkat till min nya dockvän, men man vet aldrig, jag kanske 
byter ut henne mot en ljuv julängel snart...eller inte :)

I'm very fond of my little friend. She was a bit worn when I found her at a flea 
market (I guess someone loved her very much in her previous life and really 
showed it) I did add to the decay using some Decoart Antiquing cream.

Jag gillar verkligen min nya vän. Hon var redan lite sliten när jag hittade henne på en 
loppis i sommar ( Jag antar att hon varit mycket älskad i sitt tidigare liv) jag bättrade
på hennes medfarna utseende med Antiquing Cream från Decoart.

This is what I started out with, you can find a full tutorial on the Decoart

Här är början på projektet, det finns en fullständig beskrivning av hur jag gjordeonsdag 15 oktober 2014

21 secrets

Sometimes you need an extra dose of inspiration to get started, I found a great online 
workshop that really inspired me, 21 Secrets Art Journaling workshop was filled with 
lots of tips, ideas and inspiration delivered by 21 amazing artists. Many of them use 
the most fantastic vibrant colors in their projects and I made ...... as usual .......
something brown/black.

Ibland behövs en extra dos av inspiration för att komma igång, jag hittade en rolig workshop
på nätet som verkligen fick fart på skaparlusten, 21 secrets art journaling workshop var fylld 
med massor av tips, idéer och inspiration levererad av 21 st olika underbart inspirerande 
artister. Många av dom jobbar med  fantastiskt färgglada projekt och jag......gjorde som vanligt.......mörkt och murrigt.

I started with the chapter by France Papillon, lots of techniques to create
backgrounds for an Art Journal, both with acrylic paint, ink and various kinds of media.
The result was an Art Journal made of watercolor paper with eight pages waiting to be
completed but so far I have only decorated the front.

Jag började med avsnittet av France Papillon massor med tekniker för att skapa bakgrunder 
till en Art Journal både med akrylfärg, bläck och olika sorters medier. Resultatet blev en Art 
Journal av akvarellpapper med åtta sidor som väntar på att fyllas men hittills har jag bara 
dekorerat framsidan.

Pieces of lace, plaster bandages and strips of fabric in the background, home made 
flowers left over from other projects ....

Några bitar spets, gipsbindor och tygremsor i bakgrunden, egentillverkade 
blommor som blivit över från andra projekt....

Wristwatch straps in leather, gears cut with a die from Sizzix / Holtz.

Klockarmband i läder och kugghjul utstansade med en die från Sizzix/Holtz.

Lots of stuff, leaf-shaped pins, pieces of fabric, lace and metal decorations.

Massor med blandat "jox" lövformade pins, tygbitar, spets och metall-
dekorationer. Lejonet kommer från Rox Stamps. 

The corner (cut with a die from Spellbinders in black cardstock) is actually 
a cross but perfectly suited as a corner if you divide it into four parts. 
Metallic luster from DecoArt for a metal look.

Hörnet (utstansat med en die från Spellbinders i svart cardstock) är egentligen 
ett kors men passade perfekt som hörn om man delar den i fyra delar.
Metallic lustre från Decoart för rätta metallkänslan. 

For some odd reason I decided to use lots of yellow and orange for the 
backgrounds in my  Journal, we'll see how I'll manage to tone down the the cheerful
 colors LOL

Av någon märklig anledning bestämde jag mej för att använda massor med gult och orange 
till bakgrunderna i min Art Journal, vi får väl se hur jag ska lyckas tona ner den glada färgen. :)

torsdag 2 oktober 2014

All dressed up....

A phone case for Halloween.

Ett skal till telefonen med Halloweenkänsla. 


An easy way to get a very personal phone is to alter a phone case.

Ett enkelt sätt att få en VÄLDIGT personlig telefon är att altra ett
telefon skal.


Since Halloween is right around the corner I thought it was a good idea to make
a skull phone case. ( I can't deny that i like skulls all year long, not only for halloween)

Eftersom det snart är halloween tyckte jag det passade bra med en dödskalle.
Jag kan väl inte direkt förneka att jag gillar dödskallar året om :)


I think he looks like a nice guy??

Han ser väl ut att vara en ganska trevlig kille??

It looks like my halloween friend peeks out of a rock.....if you get tired of carry a 
rock around it's easy to change the case into something more lightweight...

Han verkar titta fram ur en sten, tröttnar man på att släpa omkring på en "stentelefon" 
är det tur att det är enkelt att byta skal.....


It all started with a cheap plastic phone case, it you want to try it yourself or just see 
how I did, you can find a full tutorial HERE

Allt började med ett billigt mobilskal i plast, vill ni testa själva eller bara se hur jag 
gjorde hittar ni en fullständig beskrivning på Decoart bloggen HÄR


Dont forget to register for the Decoart Mixed Media Newsletter if you want to hear
about new products, get a lot of inspiration and tutorials and see what me and my 
friends on the Decoart International Design Team are up to!!!