söndag 23 november 2014

A gift box for Madelaine...

 A gift box for a friend.. 

En liten present till en vän....

The box is covered in dry embossed cardstock sealed with Matte Medium 
and then painted with acrylic paints from Decoart. 

Lådan är täkt med embossad cardstock, ett lager Matte Medium och sedan
målad med akrylfärger från Decoart.

 First I painted the box brown then I dry brushed the raised areas with a gold 
metallic.  To get the green tarnished look I used Decoart Antiquing cream

Först målade jag lådan mörkbrun och torrborstade sedan med en guld färg.
Massor med grön Decoart Antiquing cream för att få den att se ärgat ut.


One of Spellbinders wonderful 3D embossing folders...

En av mina favorit embossing foldrar från Spellbinders.

The lock from Rox stamps..

Låset från Rox Stamps....

Lace on the edge of the lid.

Lite spets under färgen runt kanten på locket.

Two layers of cardstock. I used an embossing folder from Darice for the 
card underneath and then added a die cut (Die from Spellbinders) on top

Två lager papper, först ett lager cardstock embossat i en folder från Darice och
sedan en die cut skuren med en die från Spellbinders ovanpå.

I had a hard time finding a gift for Madelaine that would fit in the box,
 not a great idea to make the box first and then go shopping for a birthday 
present LOL

När asken var klar insåg jag att jag borde nog hitta en present också....inte 
världens bästa ide att göra asken först och hitta en present i rätt storlek efteråt.

I lined the box with a golden tissue paper.

Asken är fodrad med ett tunt guldpapper

Another die from Spellbinders, I wish that it was my own handwriting...
but NO .. a laser print. Aged and distressed with acrylic paint.

Ännu en Spellbinders die, jag önskar verkligen att jag skrivit texten själv....
men NEJ det är en utskrift från laserskrivaren (fördelen är i alla fall att den
går att läsa) Lite akrylfärg för att få den se gammal och sliten ut.


I started out with a box, a pile of embossed cardstock, lace and some metal feet...
...and as always I changed my mind along the way, I ended up using Hitch 
Fasteners from Tim Holtz for feet instead of the ones I planned to use.

Jag hittade en papplåda i gömmorna, embossade lite cardstock och skar ut
några remsor med en Spellbinders die. Som vanligt ändrade jag mej under 
resans gång och bytte ut dom fötter jag tänkt använda mot Hitch Fastneners
från Tim Holtz. Konstigt att det aldrig blir som man tänkt sig :)
måndag 17 november 2014

All I want for christmas...

All I want for christmas (besides world peace, a happy healthy family and all the other
obvious things) is a big box of paints, paint brushes, mediums and stencils, thats what
would make me feel like a "child on christmas day" again. Don't get me wrong, I LOVE
christmas, but these days I most of all love the preparations. Decorating and finding the
perfect gift for someone, baking the cookies my grandmother and my mother used to
make. I can't imagine a christmas without a gingerbread house. Christmas to me is
all about family traditions. Christmas stockings is one of those things that isn't really a
swedish tradition, but in my family it is. 
This is what i want for christmas in my stocking!!

Förutom dom självklara sakerna som världsfred, en frisk lycklig familj osv. så önskar
jag mej en stor låda med akrylfärger, medier, penslar och stenciler. En sådan julklapp
är vad som skulle få mej att känna mej som ett "barn på julafton" (eller möjligtvis som
ett barn i en godisfabrik) Numera är det inte julklapparna som hägrar, missförstå
mej inte jag ÄLSKAR julen, men det är förberedelserna som jag älskar mest. Hitta den 
perfekta julklappen åt någon, baka samma kakor som farmor och mamma bakade. Jag
kan inte tänka mej en jul utan ett pepparkakshus. Julen för mej består av traditioner,
närmare bestämt familjetraditioner. Julstrumpor är väl inte direkt en svensk jultradition,
men i min familj har det i alla fall blivit det.


Most christmas stockings are made of fabric......a blank canvas is really nothing
more than a piece of fabric.....why not paint a christmas stocking??
A christmas stocking made of fabric,  painted and texturized with  Fluid Acrylics
 and mediums from the Media Line from Decoart

De flesta julstrumpor är gjorda i tyg....en canvas att måla på är egentligen bara en 
tygbit...varför inte måla en julstrumpa??
En julstrumpa av tyg, målad med akrylfärger från Decoarts Media Line.

 A metal decoration and chain...

En metalldekoration och en kedja att hänga upp strumpan i.

A rhinestone colored with acrylics,  Quinacridone Gold and Burnt Umber.

Stenarna är färgade med akrylfärg, Quinacridone Gold och Burnt Umber

Just like an acrylic painting on an ordinary canvas but in an unusual format LOL

Som en akrylmålning på duk, fast i ett annat format....

Step by step....

I love to recycle old stuff, to give discarded things a new life, I cut the parts for 
my stocking from an old cotton table cloth (I especially love to use things that has 
personal meaning, in this case the table cloth used to belong to my grandmother)
I primed the pieces with Gesso and then used Modeling paste through a couple of
stencils.

Jag älskar när kasserade prylar kan få ett nytt liv. Jag klippte till delarna till min jul-
strumpa av en gammal bordsduk av bomullstyg (Jag gillar verkligen när jag har en 
personlig anknytning till det jag återanvänder, i det här fallet har duken tillhört min
 farmor) Jag grundade tygbitarna med Gesso, och sedan lite textur med Modeling 
Paste genom några olika stenciler.

A base coat of Media Fluid Acrylics Cobalt Teal Hue and then a color wash
with Quinacridone Gold.

Ett första lager färg, Media Fluid Acrylics Cobalt Teal Hue och sedan ett tunt
lager av utspädd Quinacridone Gold.

I stitched the pieces together when the fabric wasn't totally dry so it would be
easier to turn the stocking the right side out, and the gave it a second wash of
Quinacridone Gold.

Jag sydde ihop delarna till strumpan innan färgen var helt torr så att det blev
lättare att vända rätsidan utåt. Sedan ett lager Quinacridone Gold till.

Finally I dry brushed the raised pattern with Burnt Umber and Metallic Gold.
You can find more information on the products used at Decoart


Till sist torrborstade jag dom upphöjda delarna först med Burnt Umber och
sedan med Metallic Gold.
fredag 24 oktober 2014

Frame it......

I'm always on the lookout for everyday objects with nice textures. I find
most of my "treasures" in flea markets or charity shops but this time I went
to the Dollar Store and was really pleased to find four plastic picture frames that
was just the thing I needed to make a display case for one of my doll heads.

Jag är ständigt på jakt efter vardagsföremål med läckra texturer. Jag hittar
de flesta av mina "fynd" på loppisar och biståndsbutiker men den här gången
fyndade jag på Dollar Store. Jag är riktigt nöjd med fotoramarna i plast jag
hittade, dom passade perfekt som byggmaterial när jag knåpade ihop ett
litet display skåp åt en av mina dockor.

The cabinet is built of the four plastic picture frames, foam board and pieces from
my "junk collection".

Skåpet är byggt av mina fyndade ramar, foam board och lite annat skrot ur mina 
gömmor.

The whole thing is primed with black gesso and painted with Decoart acrylics
from the new Media Line.

Hela skapelsen är grundad med svart gesso och målad med akrylfärger ur 
Decoarts nya Media Line

A lot of color washes and dry brushing....

Massor med torrborstning och lager på lager med färg för att skapa patina.

I used a lot of Decoart Antiquing creams.....

Jag har använt massor av min nya favorit Antiquing Creams i olika färger.

Brads and chipboard strips to hold the frames together, and of course hot glue.

Chipboard remsor med brads i hörnen för att hålla ihop det hela, och massor med 
smält lim så klart.

A lot of "old junk" on the top....

Diverse skrot på toppen....

The lid comes off to make it easier to change the content.

Toppen är ett lock som går att lyfta av, det gör det lättare att byta innehållet.

I made the cabinet for my little friend, but you never know, I might change my mind 
and replace her with a christmas angel........or not LOL.

Skåpet är visserligen tillverkat till min nya dockvän, men man vet aldrig, jag kanske 
byter ut henne mot en ljuv julängel snart...eller inte :)

I'm very fond of my little friend. She was a bit worn when I found her at a flea 
market (I guess someone loved her very much in her previous life and really 
showed it) I did add to the decay using some Decoart Antiquing cream.

Jag gillar verkligen min nya vän. Hon var redan lite sliten när jag hittade henne på en 
loppis i sommar ( Jag antar att hon varit mycket älskad i sitt tidigare liv) jag bättrade
på hennes medfarna utseende med Antiquing Cream från Decoart.

This is what I started out with, you can find a full tutorial on the Decoart

Här är början på projektet, det finns en fullständig beskrivning av hur jag gjordeonsdag 15 oktober 2014

21 secrets

Sometimes you need an extra dose of inspiration to get started, I found a great online 
workshop that really inspired me, 21 Secrets Art Journaling workshop was filled with 
lots of tips, ideas and inspiration delivered by 21 amazing artists. Many of them use 
the most fantastic vibrant colors in their projects and I made ...... as usual .......
something brown/black.

Ibland behövs en extra dos av inspiration för att komma igång, jag hittade en rolig workshop
på nätet som verkligen fick fart på skaparlusten, 21 secrets art journaling workshop var fylld 
med massor av tips, idéer och inspiration levererad av 21 st olika underbart inspirerande 
artister. Många av dom jobbar med  fantastiskt färgglada projekt och jag......gjorde som vanligt.......mörkt och murrigt.

I started with the chapter by France Papillon, lots of techniques to create
backgrounds for an Art Journal, both with acrylic paint, ink and various kinds of media.
The result was an Art Journal made of watercolor paper with eight pages waiting to be
completed but so far I have only decorated the front.

Jag började med avsnittet av France Papillon massor med tekniker för att skapa bakgrunder 
till en Art Journal både med akrylfärg, bläck och olika sorters medier. Resultatet blev en Art 
Journal av akvarellpapper med åtta sidor som väntar på att fyllas men hittills har jag bara 
dekorerat framsidan.

Pieces of lace, plaster bandages and strips of fabric in the background, home made 
flowers left over from other projects ....

Några bitar spets, gipsbindor och tygremsor i bakgrunden, egentillverkade 
blommor som blivit över från andra projekt....

Wristwatch straps in leather, gears cut with a die from Sizzix / Holtz.

Klockarmband i läder och kugghjul utstansade med en die från Sizzix/Holtz.

Lots of stuff, leaf-shaped pins, pieces of fabric, lace and metal decorations.

Massor med blandat "jox" lövformade pins, tygbitar, spets och metall-
dekorationer. Lejonet kommer från Rox Stamps. 

The corner (cut with a die from Spellbinders in black cardstock) is actually 
a cross but perfectly suited as a corner if you divide it into four parts. 
Metallic luster from DecoArt for a metal look.

Hörnet (utstansat med en die från Spellbinders i svart cardstock) är egentligen 
ett kors men passade perfekt som hörn om man delar den i fyra delar.
Metallic lustre från Decoart för rätta metallkänslan. 

For some odd reason I decided to use lots of yellow and orange for the 
backgrounds in my  Journal, we'll see how I'll manage to tone down the the cheerful
 colors LOL

Av någon märklig anledning bestämde jag mej för att använda massor med gult och orange 
till bakgrunderna i min Art Journal, vi får väl se hur jag ska lyckas tona ner den glada färgen. :)

torsdag 2 oktober 2014

All dressed up....

A phone case for Halloween.

Ett skal till telefonen med Halloweenkänsla. 


An easy way to get a very personal phone is to alter a phone case.

Ett enkelt sätt att få en VÄLDIGT personlig telefon är att altra ett
telefon skal.


Since Halloween is right around the corner I thought it was a good idea to make
a skull phone case. ( I can't deny that i like skulls all year long, not only for halloween)

Eftersom det snart är halloween tyckte jag det passade bra med en dödskalle.
Jag kan väl inte direkt förneka att jag gillar dödskallar året om :)


I think he looks like a nice guy??

Han ser väl ut att vara en ganska trevlig kille??

It looks like my halloween friend peeks out of a rock.....if you get tired of carry a 
rock around it's easy to change the case into something more lightweight...

Han verkar titta fram ur en sten, tröttnar man på att släpa omkring på en "stentelefon" 
är det tur att det är enkelt att byta skal.....


It all started with a cheap plastic phone case, it you want to try it yourself or just see 
how I did, you can find a full tutorial HERE

Allt började med ett billigt mobilskal i plast, vill ni testa själva eller bara se hur jag 
gjorde hittar ni en fullständig beskrivning på Decoart bloggen HÄR


Dont forget to register for the Decoart Mixed Media Newsletter if you want to hear
about new products, get a lot of inspiration and tutorials and see what me and my 
friends on the Decoart International Design Team are up to!!!

tisdag 30 september 2014

Found objects...

I had a lot of fun playing with all the new fluid acrylics  and all the new 
mediums from the new Media line from Decoart. 

Jag gillar alltid att leka med färg, extra roligt när man får nya leksaker.
Här har jag lekt ordentligt med färger och olika medier från Decoarts nya
Media Line.

My playtime resulted in a 12x12 canvas, perfect as a background for a small
assemblage of found objects.

Resultatet blev en 12x12 canvas som fick bli bakgrund till ett litet hopplock
av några upphittade prylar.

Besides playing with paints my favourite thing to do is to rummage through flea
markets, garage sales and charity shops looking for "lost treasures"

Förutom att kladda med färg är nog min favoritsyssla att rota runt på 
loppmarknader, och secondhandbutiker på jakt efter förlorade skatter

You never know what you'll find.... maybe an old magnifying glass.....
a treasure for some, trash for others.

Man vet aldrig vad man kan hitta....kanske ett gammalt förstoringsglas...
en skatt för någon, sopor för andra.

A black ball chain around the edges.............

En svart kulkedja runt kanten.....

Lot of different papers glued to the canvas gives many different textures..

Många olika sorters papper limmade på duken skapar många olika strukturer.

Embossing powder and antiquing cream....

Embossing pulver och patineringscreme....

This is the start of my canvas, you can find a full tutorial HERE on the

Så här började det, vill ni se en steg för steg beskrivning så finns den HÄR på


Dont forget to register for the Decoart Mixed Media Newsletter if you want to hear
about new products, get a lot of inspiration and tutorials and see what me and my 
friends on the Decoart International Design Team are up to!!!