fredag 31 januari 2014

My Guardian Angel...

I'd  like to think that everybody has a guardian angel of their own...
a nice thought that someone's watching over you and keeps you safe. 
I don't remember ever meeting my guardian angel so I guess he's doing a 
pretty good job... or it could be he's quit his job a long time ago..... 
Better safe than sorry I decided to make my own guardian angel!!

Jag vill gärna tro att alla människor har en egen skyddsängel i någon form,
 en fin tanke att alla har någon som håller ett vakande öga över en.
Jag har inget minne av att jag någonsin träffat min skyddsängel så jag
antar att han gör ett hyfsat bra jobb....eller så kan det vara så att han har 
sagt upp sig och slutat för länge sedan. Kanske bäst att ta det säkra före det 
osäkra... jag bestämde mej för att göra en alldeles egen skyddsängel.


Sometimes I find that "perfect thing" at the flea market ... in this case, the 
"iron gates". It used to be a mirror frame but the glass was broken.

Ibland hittar jag det där "perfekta fyndet" på loppis som jag bara måste göra något av...
i det här fallet var det gallerdörren. I originalskick satt det ett spegelglas i den men nu har
det fått ett annat användningsområde. 


A concrete angel......

En ängel av betong....


He looks kind of sleepy (and a bit overweight) but looks can be deceiving, he is a great
guardian angel.

Han ser lite sömnig ut (och en aning överviktig) men skenet kan bedra, han är en suverän
skyddsängel.


Looks like he's been on the job forever....a lot of crackle...

Han verkar ha varit med ett tag.....


A golden shimmer on the wings...

Ett gyllene skimmer på vingarna...


An angel with a message, Quiquid latine dictum sit alum videtur....is latin for 
"Anything said in Latin sounds profound"

En ängel med ett budskap, Quiquid latine dictum sit alum videtur är latin och betyder:
 "Allt som sägs på latin låter djupsinnigt"


I added some rust to the metal....

Jag fixade till lite rost på järn dörren....


And....here's how...

I used Decoart acrylics
Decoart Traditions Carbon Black, Quinacridone Gold, Permanent Alizarin Crimson,
Raw Umber and Prussian Blue Hue. Decoart Americana Desert Sand.
Dazzling Metallics Glorious Gold, Metallc Lustre Gold  and of course a lot of Decoart
 Perfect Crackle.


The angel is a leftover from my "concrete period". (There is still a lot of strange 
concrete stuff in my stash) He's about 15 cm.

Ängeln är en rest från min "betong period". Jag har ett helt lager av mer eller mindre
märkliga betong figurer. Han är ungefär 15 cm lång.


First of all a coat of Gesso then two coats of Decoart Traditions Warm White

Först ett lager Gesso som grund, sedan två lager Decoart Traditions Warm White.


And then some colors, Quinacridone Gold for the body Prussian Blue on the
 wings and Permanent Alizarin Crimson for the hair.  I diluted the paint with a little
bit of water it so the white background would show throug the top coat.

Sen är det dax för lite färg, Quinacridone Gold till kroppen, Prussian Blue på vingarna och Permanent Alizarin Crimson till håret. Jag spädde ut färgen med en aning 
vatten så att den vita bakgrunder skulle anas under färgen.


And then some dry brushing, Americana Desert Sand for the hair and body and 
Traditions Warm White for the wings.

Torrborstning nästa! Americana Desert Sand till kroppen och håret och Traditions Warm
white till vingarna.


And finally I dry brushed the whole thing with a bit of  Decoart Dazzling Metallics 
Glorious Gold.

Och till slut en vända torr borstning till, den här gången med Decoart Dazzling Metallics 
Glorious Gold.


And then for the fun part.....crackle!!
Decoart Perfect Crackle is a two part crackle medium, first apply step one, let
dry until clear and then step two.....

Och nu börjar det roliga!!!
Decoart Perfect Crackle är ett två komponents krackelerings medium.
Pensla på steg ett, vänta tills det torkat och då är det dags för steg två...


.....it doesn't take long before  the cracks appear.

.....det tar inte alls lång tid innan sprickorna börjar visa sig.


To emphasize the crackled surface even more I rub brown acrylic paint (Burnt 
Umber) over the whole surface  and wipe the excess off with a soft cloth.

För att framhäva den krackelerade ytan ännu mer gnuggar jag in brun akrylfärg (Burnt
Umber) och torkar av överskottet med en mjuk trasa.


I really love the crackle effect Perfect Crackle gives!

Nu syns verkligen krackelering.


My angel needed a home...I used my flea market treasure (the "iron gates")
 and I found a chipboard sign and some kind of flexible plastic (1,5 mm thick) in my 
stash, great building material! I love to recycle old packaging and I must admit 
collect (some people might call it hoarding) a lot of old boxes, signs and all kinds of 
"useful material" (The only downside to my recycle addiction is that my craft room is 
most likley to explode someday)

Min ängel behövde ett hus...jag rotade fram min loppisfyndade gallerdörr, en 
pappskylt och någon sorts flexibel plast som passar perfekt till rundade väggar.


All the parts is ready...

Delarna till huset är klara...


I love my hot glue gun!!
I often apply glue to all the parts, let it cool down...

Jag skulle inte klara mej utan min limpistol!!
Oftast börjar jag med att lägga lim strängar runt alla delar jag ska limma
och låter limmet stelna.....


....then I line up the parts and reheat the glue with my heat gun.

.....sedan värmer jag limmet när jag har delarna på plats.One plastic strip glued to the back wall. I use a double sided adhesive (carpet tape) to
adhere a second layer, creating a very stable wall.

En plastremsa fastlimmad, dubbelhäftande matt tejp på utsidan....och sedan en remsa
till för att skapa en riktigt stadig vägg.


Mission completed!!


I primed the walls with Gesso.

Ett lager Gesso.


Carbon Black for the outside and Warm White inside. Then a wash of Prussian Blue.

Carbon Black till utsidan och  Warm White på insidan. Jag spädde lite Prussian Blue med 
en aning vatten och målade insidan.


A crumpled paper .....

Ett hopknölat papper.....


...can make a a cool effect on wet paint.

.....ger en cool effekt på våt färg


I gave the inner walls a wash of Traditions Quinacridone Gold, and of course some
perfect crackle.

Ett tunt lager Traditions Quinacridone Gold och så klart en omgång Perfect Crackle. 


An angel without a halo?
 I took a piece of gold cardboard but wanted some structure ....... 
a homemade "embossing folder" was the solution. I cut my pattern out of a piece
 of cardboard, stacked the two pieces and ran them through my Cuttlebug (with 
an embossing mat over it)

Vad vore en ängel utan en gloria? Jag tog en bit guldfärgad kartong men ville ha lite 
struktur på glorian.......en hemgjord "embossing folder" blev lösningen. Klippte 
till ett mönster ur en kartongbit, körde båda bitarna i min Cuttlebug (med en 
embossing matta över) och nu fick jag ett strålande mönster.


Black color washes on the gold cardboard and finally some Metallic Lustre.

Tunna lager av svart akrylfärg på glorian och till sist lite Metallic Lustre för
lite extra strålglans.


Traditions Quinacridone Gold gives a great rust effect....I used a lot!!!!

Traditions Quinacridone Gold ger en snygg rosteffekt...Jag använde massor!!!

Now I know I have my very own guardian angel and if I ever doubt his existens 
again I can allways look at my bedroom wall....and I can see my sleepy (and a bit 
overweight) hard working guardian angel.
söndag 26 januari 2014

CJS 2014

CJS Creative Jumpstart is Nathalie Kalbachs way to jumpstart our creativity! 
For the third year in a row, she has pulled together a whole bunch of talented 
mixed media artists who has made inspiring videos, this year's theme is to use ordinary
 household objects in your art. I loved an idea in a video from Marsha Valk all about ​​
corrugated cardboard!

CJS Creative Jumpstart är Nathalie Kalbach sätt att få fart på skapandet!
För tredje året i rad har hon dragit ihop ett helt gäng mixed media artister som
har gjort varsin inspirerande film, årets tema är att använda saker man kan hitta
i ett vanligt hem i sitt skapande. Jag gick i gång på en idé från Marsha Valk om 
wellpapp!!


I made a wall hanging....from corrugated cardboard decorated with.....
corrugated cardboard!
 I soaked a piece of corrugated cardboard in water untill I was able to seperate the 
different layers... I used the outer layer for the background and made papier-mâché 
decorations out of the corrugated stuff in the middle.

Jag gjorde en tavla av wellpapp.... och dekorerade den med.....wellpapp :)
Jag blötlade en bit wellpapp i vatten tills det gick att dela på lagren... jag använde
det yttre lagret som bakgrund och gjorde papier-mâché dekorationer av det veckade
pappret i mitten.


All decorations except the little face at the top are paper molded in a silicone mold from 
Panduro.

Alla dekorationer utom det lilla ansiktet längs upp är "gjutna" av pappersmassa i en
silikon form från Panduro.


The paper decorations are first painted with black acrylic paint and than a top coat of 
Silks Acrylic Glaze from Luminarte 

Pappers dekorationerna är först målade med svart akrylfärg och sedan ett lager av
Silks Acrylic Glaze from Luminarte 


Green and Gold for the leaves, red and gold for the rose in the middle.

Grönt och gult på baden, rött och guld till rosen i miten.


A lot of stamping and embossing (I used clear embossing powder) stamps from Artistic 
Outpost and Tim Holtz.  I covered the background with black acrylic paint.

Många olika stämplar på bakgrunden...Jag började med att stämpla och embossa med klart
embossingpulver som en "resist"och målade sedan över med svart akryfärg.


A metal decoration from Tim Holtz....

En liten metallbit från Tim Holtz smög sig in bland all papp...


I really like the effect of the traces of glue, it created a "resist" of its own.

Jag gillar verkligen effekten av lim resterna som höll i hop wellpappen. 


Tassels made of strips of the same paper.

Tofsarna av tunna remsor av samma material.

--------------------------------------------------------------------------
Step by step......

Några "steg för steg" bilder....


My papier-mâché decorations and cardboard backgrund....

Mina pappersdekorationer och min well-bakgrund.....


A lot of stamping on the background.....heat embossed with clear embosingpowder.

Många stämplar på bakgrunden......embossade med klart embossingpulver


One coat of black acrylic paint....I wiped back the black akrylic on the background
using a babywipe...

Ett lager svart akrylfärg....Jag torkade av bakgrunden med en babywipe så de 
embossade områdena skulle synas bättre.


Silks Acrylic Glaze on the decorations...before I glued them into place.

Silks Acrylic Glaze på dekorationerna....innan jag limmade fast dom.


Tassels made ​​of strips of cardboard ...

Tofsarna gjorda av smala remsor av papp...


I dipped the tassels in diluted black acrylic paint, and added a metal decoration.
Thank you Marsha for showing me a new way to use corrugated cardboard!
...and thank you Nat for CJS 2014!!!

Jag doppade tofsarna i utspädd akrylfärg och fäste några metall dekorationer.
Ett annorlunda sätt att använda en papplåda....men kul!!! 
Tack till Marsha för idén och tack till Nat för CJS 2014!!!lördag 18 januari 2014

Finally a card....

Not so often these days I make cards...but today I made a vintage card for
the Reprint blog with a lot of flowers and Distress Stains

Inte så ofta jag gör kort men i dag blev det ett kort för Reprint med massor blommor 
och  Distress Stains


A Kraft paper bag on the front of the card to create a pocket for a tag...
I crumbled the bag and colored it with Distess Stain Vintage Photo and attached it
to the card base of Kraft Cardstock using black brads.

En papperspåse på framsidan av kortet för att skapa en ficka till en tag...
Jag skrynklade i hop påsen och färgade sedan in den med Distress Stain
Vintage Photo. Satte fast påsen på kortbasen av Kraft Cardstock med svarta brads.


I colored a paper doily and a chipboard tag with Distress Stains (Vintage Photo and 
Tarnished Brass) The cute children came from one of Reprints own patterned papers. 
I glued some rhinestones, pearl string and a piece of pretty lace to the tag.

En vit doily och en chipboard tag fick också en omgång Distress Stain  (Vintage Photo 
och Tarnished Brass) Bilden av barnen kommer från ett av Reprint julpapper från förra 
året. Jag limmade fast en liten bit spets, pärlband och några rhinestones på tagen.


The corner stamp is a clearstamp from a set called "Julgran och kulor" 
A lot of flowers...The stars is a strip of paper from the same 
patterned paper as the vintage children.

Stämpeln jag använde i hörnen kommer från ett clearstamps set som heter Julgran och 
kulor. Massor med blommor.... stjärnorna är en remsa av samma papper som bilden 
kommer i från.


Small pieces of a creme ribbon on both tags. 

Några bitar av ett crème färgat band på båda tagsen.


A tag inside the pocket.....

En tag i fickan på kortet....


The tag is made from Kraft cardstock, the same corner stamp as on the paper bag.
 Drops of Vintage Photo Stain to create an aged look.

Tagen av Kraft Cardstock, samma hörn stämpel som på pappers påsen, 
färgstänk av Stains


The pretty vintage picture on the other side of the tag is also from a 
Reprint paper

En bild från ett klippark på andra sidan av tagen.