onsdag 26 februari 2014

Kreativ Hobby...

Not every day I make cards with a birthday greeting in norwegian, but there 
is a perfectly logical explanation.....The StampARTic Design Team was 
sponsored by the Norwegian company Kreativ Hobby. I got three lovely stamps 
in the mail from our sponsor. I put my thinking cap on and woundered what 
I would use them for..and finally I came up with an idea....
A card, or is it a birthday gift sent by mail?

Inte direkt ofta jag gör kort med norsk text...men det har sin förklaring.
Designteamet på StampARTic blev sponsrade av det norska företget Kreativ Hobby.
Tre underbara stämplar från vår sponsor  landade i min brevlåda, jag kurade 
ett tag på hur jag skulle använda dem och kom till sist på en idé..
Ett kort, eller en födelsedagspresent som skickats per post?


Base of black cardstock, covered with ordinary brown wrapping paper. The wrapping 
papper got a aged look with Distress Stain Vintage Photo. Bakers twine with a birthday 
greeting stapled to a small tag.

Stomme av svart cardstock, täckt med vanligt brunt omslagspapper. Papperet är
infärgat med Distess Stain Vintage Photo. Papperssnöre med en födelsedagshälsning
häftat på en liten tag.


The post stamp says Dec 1909.... I wonder if the mailman will deliver
this parcel...but it's a beautiful stamp!

Poststämplat Dec 1909 jag undrar om posten kommer att dela ut 
det här paketet....men en vacker stämpel är det!


It looks like the parcel got damaged during transport....the content is falling out...
the stamped cogs are embossed with gold embossing powder.

Det verkar som om födelsedagspresenten har gått sönder i transporten.. innehållet
håller visst på att ramla ut...kugghjulsstämpeln embossad med guld embossing
pulver.


Chipboard numbers (cut with dies from Sizzix/Holtz) inside the "parcel" creating
the number 2012 which is the year all these stamp are from!!

Siffror i cardstock inuti paketet (utskurna med en die från Sizzix/Holtz) bildar
talet 2012 vilket råkar vara det år som dom här stämplarna släpptes!!
HÄR kan ni se vad dom andra tjejerna i teamet hittade på med sina stämplar.


söndag 23 februari 2014

Brick by brick.....

An ATC (Artist Trading Card)  is usually a flat card with a fixed size ... 
2.5 "X 3.5" (or 6,4 x8, 9cm). Then there's "Chunky ATC's" which can be 
really chunky, lucky for me that likes 3D! 
Here's a Chunky ATC I made for an ATC Swap at Haunted Design House.

Ett ATC (Artist Trading Card)  är oftast ett platt kort har ett bestämt mått... 
2,5"X 3,5" eller på ren svenska 6,4x8,9 cm. Sen finns det "Chunky ATC:s" 
som kan vara vilken tjocklek man vill, tur för mej som gillar 3D !!! 
Här kommer ett Chunky ATC jag gjorde till en ATC Swap på Haunted Design House.

A mini dungeon!

En mini fängelsehåla!!!

The hinges on the door from Tim Holtz.

Gångjärnen på dörren från Tim Holtz.

The spiders seem to like it ..... even if they are made ​​of plastic and comes out of a 
bag of halloween decorations.

Spindlarna verkar trivas.....även om dom är av plast och kommer ur en påse med 
Halloween dekorationer.

The door made ​​of chipboard strips, painted with acrylic paint.

Dörren gjord av chipboard remsor, målade med akrylfärg.

The prisoner does not seem happy in her dungeon ...... 
it seems like she does not like to share her limited space with a lot of spiders.

Fången verkar däremot inte trivas......
hon verkar inte gilla att dela sin fängelsehåla med en massa spindlar.

The stamp is a Mary Vogel Lozinak design. Makeup with Distress Markers.

Stämpeln är en Mary Vogel Lozinak design. Makeupen är gjord med Distress
 Markers.

___________________________________________________________

And some pictures along the way.....


The dungeon is built of chipboard, narrow strips for the door and small rectangles
for bricks. Traditions acrylic paints, Texture Fierro and Texture Glass and Weathered 
Wood, from DecoArt.

Fängelsehålan byggd av chipboard, smala remsor till dörren och små rektanglar
som tegelstenar. Traditions akrylfärger, Texture Fierro och Texture Glass och 
dessutom ett krackelerings medium, Weathered Wood allt från DecoArt.


I glued my little chipboard box together,  fixed my bricks with Texture Glass.
The inside was painted with acrylic paint, first black then a layer Weathered Wood
crackle medium and finally orange.

Jag limmade ihop stommen, och murade fast mina tegelstenar med Texture Glass.
Insidan målades med akrylfärg, först svart sedan ett lager Weathered Wood 
och till sist en orange färg.The exterior primed with black acrylic paint, and then Texture Fierro on the 
"bricks" giving a surface that is almost similar to metal but that is very well suited as 
bricks too. The door was painted green and then dry brushed  with a little white.

Även utsidan grundade med svart akrylfärg, och sedan Texture Fierro som ger
en yta som nästan liknar metall men som passar mycket bra som tegelstenar också.
Dörren målades grön och torrborstades sedan med lite vitt.
lördag 15 februari 2014

From the kitchen

Nathalie Kalbach CJS 2014 is over .... but it was a fun source of inspiration ...
 the idea was to use different things in your artwork, ordinary everyday 
items you can find in your home and recycle as material for your artwork.
The design team at StampARTic blog had a "from the kitchen" theme the other day 
so I went looking in my kitchen drawers and cabinets, and this was what I 
found ...

Nathalie Kalbach CJS 2014 är  över....men det var verkligen en inspirationskälla...
allt gick ut på att använda lite annorlunda saker i sitt skapande, vanliga vardags 
prylar som man kan hitta hemma och återvinna som material till sitt "pyssel" 
Design Teamet på StampARTic bloggen hade dessutom tema "från köket" 
häromdagen...så jag letade i mina kökslådor och skåp och det här var vad jag 
hittade...


 Looks like I found a journal in my kitchen.... A on the back for Angelica. 
The lady on the front is a Mary Vogel Lozinak design.

Verkar som om jag hittade en pärm/journal/anteckningsbok eller vad ni vill kalla 
den i köket.... A som i Angelica på ryggen, damen på framsidan är en Mary 
Vogel Lozinak design.


Metallic flowers and plastic leaves coloured with Alco Inks. 

Metalliska blommor och plastlöv, allt färgat med Alco Inks.


Paper Clips holds the papers on the front cover, a ring binder so you
can file your notes.....

Pappersklämmor håller fast pappren, och sedan är det bara att sortera in
dom bakom rätt flik!
__________________________

And here is the "before picture"

Och här kommer en bild av ursprungsmaterialet


I found some empty packaging...(I must admit the bag of potato chips
wasn't empty when I found it.) Napkins, coffee filters, a ziplock bag and drinking 
straws....

Jag letade fram några tomma förpackningar... (Det är väl lika bra att erkänna att 
chipspåsen inte var tom när jag hittade den) Servetter, juice förpackning, knäckformar
och kaffe filter en ziplock påse och några sugrör.


I made a cover of the empty cookie box, dividers and tabs of the cereal box.
And I cut a lot of flowers... of the foil bag, some foil "thingies" and a juice carton.
I cut a few leaves from the plastic bag.

Det blev en pärm av kakförpackningen, ett register av flingpaketet och massor
med metalliska blommor av folie påsen, knäckformarna och några kaffe filter.
Blad av plastpåsen.


I glued the napkins on the covers and the dividers using Decoart Textured 
Glass.

Jag limmade servetter på alla delar med Decoart Textured Glass för att få lite 
struktur. 


Different colours on all the parts...

Olika färg på alla delar....


A few color washes with Quinnacridone Gold.....

Några tunna lager Quinnacridone Gold...


....... and some dry brushing.

....och till slut lite torrborstning med vitt.


I stamped a few different stamps on a napkin and glued the to the covers using
 decoupage glue.

Jag stämplade några olika motiv på en servett och limmade fast med
decoupage lim.


tisdag 4 februari 2014

A Canvas for StampARTic

A canvas (20x20 cm) was my contribution to he StampARTic blog today, 
a lot of shimmering mists and of course hearts since the theame was love....

En canvas (20x20 cm) blev mitt bidrag till StampARTic bloggen idag, massor 
med glittrande sprayer och mister och hjärtan så klart eftersom dagens tema var
kärlek...


I applied a lot of Decoart Texture Crackle throug a stencil. Glued a heart shaped baking
 tin in the middle. Pearls from an old pearl necklace around it. Key and keyhole 
from Tim Holtz. When all the decorations was glued into place I covered the whole 
thing with Gesso.

Jag började med att täcka duken med Decoart Texture Crackle genom en stencil.
Limmade en hjärtformad kakform i mitten. Pärlor från ett gammalt pärlhalsband runt
om. Nyckel och nyckelhål från Tim Holtz. När allt var limmat på plats täckte jag allt
med Gesso.


I glued Cheescloth to the sides of the canvas and covered it with Decoart Texture 
Crackle but you still can see some of it. A lot of Ink sprays....black Dylusions 
spray from Ranger and a lot of home made mists made from Luminarte Primary 
elements.

Jag limmade cheescloth på sidorna och täckte med Decoart Texture Crackle,
man kan se den titta fram runt kanterna. Massor med olika sprayer...svart
Dylusions spray från Ranger och en hel massa olika hemgjorda mister blandade
avLuminarte Primary elements.


Decoart Metallic Lustre Gold on the raised areas......

Decoart Metallic Lustre Gold på dom upphöjda partierna...


And finally i attached the "key to my heart" with a black paper string.

Och till slut knöt jag fast "nyckeln till mitt hjärta" med ett svart 
papperssnöre.