söndag 4 maj 2014

Cast Iron flower pots???

I found a new love......Chalk Paint!!!
I've heard over and over again how addictive this "magic paint" is, and when I finally 
got my hands on them...I must say they are VERY addictive!! No sanding or priming, 
extremely good coverage on all surfaces
 (and it even comes in my favorite color Black LOL.)

En ny förälskelse.....Chalk Paint!!!
Jag har hört skrönor om hur beroendeframkallande denna "mirakelfärg" är och nu när jag 
testat kan jag bara hålla med, mycket beroendeframkallande! Man behöver inte slipa eller
grunda och den har en fantastisk täckförmåga på alla underlag.
(och finns dessutom i min favoritfärg SVART)


Two white ceramic flower pots transformed into something that might be
mistaken for cast iron.

Två vita porslinskrukor förvandlade till något som lätt kan misstas för att
vara gjutjärn.


A great way to upcycle your old stuff..... makes your old stuff look..... older !!??

Ett enkelt sätt att återvinna gamla prylar...får gamla prylar att se....äldre ut!!??


The Créme Wax gives a beautiful shine and lustre but can also be used to create a 
tarnished, rusty effect.

Ett skyddande lager Crème vax ger en fantastisk lyster men kan även användas för 
att skapa en åldrad, rostig effekt.


The ceramic pots are 20 cm high.

Krukorna är 20 cm höga.


Step by step....


I used:
DecoArt Americana DECOR Chalky Finish Carbon. 
Créme Wax: Clear and Golden Brown.


Two coats of DecoArt Chalky Finish Carbon.

Två lager DecoArt Chalky Finish Carbon.


Then I applied a coat of Créme wax Golden Brown with a cloth, when dry I buffed 
with a clean cloth. Finally I applied Créme wax Clear on top to wipe back some of the 
brown wax and buffed once again.
FINISHED!!!

Först ett lager Créme wax Golden Brown, applicerat med en trasa och sedan polerat
med en torr ren trasa. Sedan ett lager Créme wax Clear för att tona ner det bruna
vaxet och till sist polerade jag en sista gång för att få ett riktigt skinande resultat.
KLART!!
torsdag 1 maj 2014

Faux Leather

A while back I saw a beautiful faux leather notebook on Astrid Maclean's blog.
She linked to a Youtube tutorial by Sheena Douglass and of course I had to try.
How could I resist messing around with paper , glycerin and paints???
You can find the original tutorial by Sheena HERE and her  tutorial on how to 
insert the notebook pages HERE

Jag såg en jättefin bok med "skinnpärm" på Astrid Maclean's blog för ett tag sedan.
Hon länkade till en Youtube instruktion av Sheena Douglass så klat jag måste testa.
Hur skulle jag kunna motstå att kladda med papper, Glycerin och färg??
Orginalfilmen om fusk skinn av papper finns HÄR och en film om hur man syr
fast sidorna i böckerna HÄR.


In the original tutorial Sheena Douglass sprayed the paper with a mix of Glycerin and water 
to make it flexible and leather looking....I made my own version.... I tried a few different 
papers, Kraft Cardstock and old packaging of various thickness. I mixed 1 part of Glycerin
and 6 parts strong black tea and let the papers soak for five minutes. Then I embossed the
wet paper in an embossing folder and let it dry overnight before I started to color it.
All the covers have been given a final coat of JudiKins Micro Glasze and buffed to a shine.
I had so much fun making covers for notebooks and journals so I made six of them...

I original beskrivningen så sprayade Sheena Douglass papper med en blandning av 
Glycerin och vatten för att få papperet flexibelt och läderliknande...jag tog en genväg....
Jag testade olika sorters papper Kraft Cardstock och olika oblekta varianter av emballage
papper. Jag blandade 1 del Glycerin med 6 delar starkt svart te och lät pappersbitarna 
ligga i blöt i blandningen i fem minuter. Sen körde jag det blöta papperet i en embossing 
folder innan jag lät det torka över natten.
Det var så roligt att jag hade svårt att sluta....första omgången blev det sex böcker.


I used an elastic cord tied to a button to keep the notebook closed.
I glue an old coin to the button.

En knapp på ett elastiskt band för att hålla boken stängd, ett gammalt mynt fastlimmat
 på knappen.


The notebook measures 10,5x13,5 cm. On this cover I used an embossing folder
with a cklackle pattern from Darice. I higlighted the pattern with some Decoarts
Metallic Lustre Gold.

Anteckningsboken är 10,5x13,5 cm. Det här omslaget är embossat i en folder från
Darice. Lite Decoart Metallic Gold på det upphöjda mönstret.


I lined the inside with fabric (not a good idea to use stripes, it really shows off the
facct that i glued it on all crooked LOL) It contains 24 pages made out of creme colored 
copy paper

Insidan fodrad med bomullstyg (inte en super bra idé att använda randigt tyg, i alla fall
inte om man inte kan limma fast det rakt :) 24 sidor av creme färgat papper.


This one in the same size as No 1. Embossingfolder from Sizzix/Holtz.
The same Tea/Glycerin mix on this one, some Distress Ink Walnut Stain 
in addition, and of coarse Metallic gold.

En till antecknings bok i samma format som den första. Embossingfolder från 
Sizzix/Holtz. 


The metal decorations from PY Hobby and Rox Stamps.

Metalldekorationer från PY Hobby och Rox Stamps.


No fabric on the inside, I liked the distressed look and did'nt want to cover it.

Ofodrad insida.
Här gillade jag den flammiga insidan och ville inte täcka över den.


I think this one is my favorite...a bit larger than the other two 12x14 cm.
I used one of Spellbinders new 3D embossing folders. Tea colored
and Distress Ink Walnut Stain.

Min favorit....lite större an dom andra 12x14 cm. E n av Spellbinders nya 
3D embossing foldrar. Te och Distress Ink, Walnut Stain.I like how you can see how the papers are sewn into the spine......

Man ser tydligt hur pappren är fastsydda....


The paper in this cover is a bit thicker, and the embossed inside looks 
just like old leather.

Det här var det tjockaste pappret jag använde...blev en riktigt snygg läderlook.


Then I started to experiment with color......Distress Stain Broken China
and Vintage photo.....

Sen började jag att experimentera med olika färger.....Distress Stain Broken
China och Vintage Photo.


Embossing folder from Sizzix/Holtz.The Distress Stain made the inside look very strange......so I lined it with fabric.

Distress Stain blöder igenom papperet och får insidan att se riktigt skum ut...så
här blev det ett tyg på insidan.


Embossing folder from Sizzix/Holtz colored with Distress Stain Aged Mahogany.
I used an brown Archival stamp pad to highlight the raised areas.

Embossing folder från Sizzix/Holtz. Omslaget infärgat med Distress Stain Aged 
Mahogany. Brun Archival dyna på dom upphöjda partierna.


This one contains 56 pages. First I had to Google on "bookbinding" then I realized
that bookbinding was rather complicated and made my own version of sewing all the
pages together before i attached the cover.

Den här blev tjockare, 56 sidor. Först Googlade jag på "bokbindning" och insåg  att 
bokbindning var nog ganska komplicerat så jag sydde ihop alla sidorna på mitt eget sätt
innan jag monterade in hela luntan i boken.


The spine....I lined this one with fabric too....

Tygfodrad insida......


After making the smaller books I was ready for a bigger project....a journal 16x21 cm,
with 56 pages. 

Efter ha gjort några mindre böcker var jag redo för ett större projekt. 
Det blev en bok 16x21 cm med 56 sidor.


No embossing on this one....I crumbled the paper before it dried to make it
look like leather. Died with tea and stained with brown Archival ink.

Ingen embossing på den här...knölade ihop papperet ordentligt innan det 
torkade för att få det att se läderartat ut. Te och brun Archival dyna.


Button on an elastic cord to keep it shut...

Knapp på svart elastiskt snöre som låsning...


Fabric on the inside.

Tyg på insidan....


I had so much fun making theese covers, I'm sure I'll make many more but
now I'm really excited to try out the new DecoArt Chalk Paint so I guess the
notebook production is on hold for now.

Jätteroligt att kladda med papper och Glycerin och jag kommer säkert att 
fortsätta boktillverkningen men nu är jag så sugen på att testa dom nya
Chalk Paint färgerna från DecoArt så jag får nog ta en paus i bok-
tillverkningen