tisdag 30 september 2014

Found objects...

I had a lot of fun playing with all the new fluid acrylics  and all the new 
mediums from the new Media line from Decoart. 

Jag gillar alltid att leka med färg, extra roligt när man får nya leksaker.
Här har jag lekt ordentligt med färger och olika medier från Decoarts nya
Media Line.

My playtime resulted in a 12x12 canvas, perfect as a background for a small
assemblage of found objects.

Resultatet blev en 12x12 canvas som fick bli bakgrund till ett litet hopplock
av några upphittade prylar.

Besides playing with paints my favourite thing to do is to rummage through flea
markets, garage sales and charity shops looking for "lost treasures"

Förutom att kladda med färg är nog min favoritsyssla att rota runt på 
loppmarknader, och secondhandbutiker på jakt efter förlorade skatter

You never know what you'll find.... maybe an old magnifying glass.....
a treasure for some, trash for others.

Man vet aldrig vad man kan hitta....kanske ett gammalt förstoringsglas...
en skatt för någon, sopor för andra.

A black ball chain around the edges.............

En svart kulkedja runt kanten.....

Lot of different papers glued to the canvas gives many different textures..

Många olika sorters papper limmade på duken skapar många olika strukturer.

Embossing powder and antiquing cream....

Embossing pulver och patineringscreme....

This is the start of my canvas, you can find a full tutorial HERE on the

Så här började det, vill ni se en steg för steg beskrivning så finns den HÄR på


Dont forget to register for the Decoart Mixed Media Newsletter if you want to hear
about new products, get a lot of inspiration and tutorials and see what me and my 
friends on the Decoart International Design Team are up to!!!


söndag 28 september 2014

A birthday card for Arne...

I like to make personal birthday cards, and what could be more personal than the
birthday boy's name all over it ?? Since i don't have any cute cat stamps (I know he 
likes cats) I made a card with a base of wood since he used to work at a sawmill.

Jag gillar att göra personliga födelsedags kort, vad kan vara mer personligt än
att hela framsidan är fylld med födelsedagsbarnets namn? Eftersom jag tydligen
inte har några gulliga katt stämplar (jag vet att han gillar katter) som gjorde jag 
ett kort med en bas av en träbit eftersom han jobbade på ett sågverk.

A lot of chipboard letters glued to a pice of chipboard 7x7"
Primed with white Gesso, a base coat of Decoart Fluid acrylics Cobalt Teal Hue.
A colorwash of diluted Prussian Blue Hue.  And a lot of English Red Aniquing 
cream.

Massor med chipboard bokstäver, limmade på en 17x17 cm chipboard bit.
Grundade med vit Gesso, ett första lager av  Decoart Fluid acrylics Cobolt Teal Hue
sedan ett tunt lager av Prussian Blue Hue utspädd med hälften vatten.
Dessutom massor av English Red Antiquing cream.

It's Arnes 85th birthday!!!

Det är Arnes 85:e födelsedag!!!

Different kinds of chipboard letters, some of them bought and others cut with
Sizzix/Holtz dies (Wordplay and Blocktalk)

Olika bokstäver av chipboard, några köpta och de andra utskurna med dies från 
Sizzix/Holtz  (Wordplay and Blocktalk)

I dry brushed all the letters with Decoart Fluid Acrylic Metallic Gold.

Allt torrborstat med Decoart Fluid Acrylic Metallic Gold.

Upholstery nails on the spine....

Möbelspikar för att hålla fast baksidan...

Kraft Cardstock covered with a patterned paper from Prima nailed to
the wood. The birthday greeting is a laser print.

Själva baksidan av Kraft Cardstock, mönsterpapper från Prima och 
en liten födelsedagshälsning utskriven på kvistpapper med laserskrivare.

Black wood stain.......

Svart lackbets på träbiten.

The back..... 
I hope Arne has a great birthday!!
Happy Birthday!!


Baksidan.....
Jag hoppas att Arne får en fin födelsedag!!!
GRATTIS!!